ПАКЕТИ ЗА
МАЛКИ ДОМАКИНСТВА

Палети фотоволтаични инсталации за собствени нужди с възможност за ограничване на връщането на

енергия в електропреносната мрежа.