КИД 2225 ЕООД

 

Инвестициите на „ КИД 2225 “ ЕООД са в електрически централи, които произвеждат енергия от възобновяеми източници, недвижими имоти и земеделски земи. Общата мощност на електроцентралите е повече от 5 500 kW, а средногодишното производство е 8 500 MWh.  Инсталираната мощност на всяка от централите съответно е 2 005,08 kWp,  1384 kWp,  408,48 kWp,  356 kWp,  241,98 kWp,  три по 255,06 kWp,  71,92 kWp, 36,90 kWp и девет по 31,28 kWp.

Има изготвена оценка от Ernst & Young България от август 2023 г. на „ КИД 2225 ” ЕООД и всичките ѝ дъщерни дружества. Основната кредитна институция за групата е УниКредит Булбанк АД. Застрахователен брокер е ” Карол Стандарт ” ЕООД. (За повече информация натиснете тук)

Основни застрахователни компании на групата са “Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД, “Уника” АД и “Дженерали Застраховане” АД.

Можете да видите годишните финансови отчети на КИД 2225 ” ЕООД. Счетоводните документи са копия и съответстват изцяло на оригиналите, публикувани в Търговския регистър: 

За 2019 г. – (За повече информация натиснете тук)

За 2020 г. – (За повече информация натиснете тук)

За 2021 г. – (За повече информация натиснете тук)

За 2022 г. – (За повече информация натиснете тук)

За 2023 г. – (За повече информация натиснете тук)

 

ОПИТ
19 години
средногодишно производство
8 500 MWh
Дружество
Дата на учредяване
Дял на „ КИД 2225 " ЕООД
Уставен капитал
"КИД 2225" ЕООД
30.08.2005г.
2 004 200 лв
„ КИД 2226 " ЕООД
26.09.2005 г.
100%
1 000 000 лв
„ КИД 2227 " ЕООД
06.04.2006 г.
100%
1 000 000 лв
„ Сънрей Енерджи " ООД
09.04.2009 г.
70%
500 000 лв
„ Енергийна компания Бонев " EOOД
16.07.2009 г.
100%
1 000 000 лв
„КИК Енерджи - 1 " ООД
09.06.2011 г.
50%
300 лв
„ Лакон БГ " ЕООД
19.04.2016 г.
100%
10 000 лв
„ Импала Енерджи " ООД
19.11.2019 г.
100%
3 000 лв
„ Г.Т Солар " ООД
19.10.2020 г.
50%
12 000 лв

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Обадете ни се

+359 2 906 2896

Email

office@kidgroup.eu

АДРЕС

София 1407, ул. „Винсент Ван Гог” 7, етаж 3,   офис 5

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБШЕНИЕ