„Г. Т. Солар“ ООД

„Г. Т. СОЛАР“ ООД е собственик и оператор на три действащи покривни фотоволтаични електроцентрали ФтЕЦ  ” Тошево ” 1, ФтЕЦ ” Тошево” 2 и ФтЕЦ ” Тошево ” 3. Общата инсталирана мощност на електроцентралите е 765,18 kWp, а средното годишно производство е 1 023 MWh. Електроцентралите притежават Акт 16, който предоставя разрешение за ползване.

Централите собственост на „Г. Т. СОЛАР“ ООД имат сключен договор за изкупуване на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група с „ Eлектрохолд Трейд ” ЕАД от 01.11.2023 г.

Основните съоръжения на всяка централа са 468 монокристални фотоволтаични панели с мощност по 545 Wp, модел Tiger Pro 72HC JKM545M-72HL4-V производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук).

На всяка една от трите централи са инсталирани 2 трифазни инвертора с мощност 100 kW, модел SUN2000-100KTL-А, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Инверторите са присъединени по три броя към АС разпределителни табла за всяка инверторна група, където са мотирани триполюсни автоматични предпазители 160А за всеки инвертор, с кабел СВТ 5×35 mm2. Свързването на отделните инверторни групи към АС разпределително табло РТ е осъществен чрез кабели NAYY изтеглени подземно.

Изградени са мълниеприемници с изпреварващо действие на всяка централа.

Фотоволтаичните панели са монтирани върху метална конструкция с ориентация на юг и са подредени в групи. Наклона на металната конструкция е 10°. Към всеки инвертор са свързани 13 стринга по 18 модула или общо 234 PV модула.

Основните съоръжения са 468 броя фотоволтаични панели модел  Tiger Pro 72HC JKM545M-72HL4-V с мощност 545 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторите, които са два броя, са трифазен модел SUN2000-100KTL-M1 с индивидуална мощност 100 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук).

Присъединяването на ФтЕЦ ” Тошево” 1 към електроразпределеителната мрежа на Електроразпределение Север АД е извършено със захранващ кабел от електромерно табло до фасадата на  ТП“Изток“ до ГРТ на ФтЕЦ-а L = 525.00 л.м.

Централата притежава разрешение за строеж № 031 от 02.06.2022 г. от Община Генерал Тошево.

Годишното производство за 2023г. е 356,20 MWh.

ФтЕЦ “Тошево” 1

Адрес:Област Добрич, гр. Генерал Тошево, УПИ ХХІХ, кв. 107
Инвеститор:„Г. Т. СОЛАР“ ООД
Проектант и изпълнител:„КИК Инжинеринг“ ЕООД, гр. Бургас
Площ:3 655 кв.м.
Инсталирана мощност:255,06 kW

ФтЕЦ ” Тошево” 2

Адрес:Област Добрич, гр. Генерал Тошево, УПИ ХХІХ, кв.107
Инвеститор:„Г. Т. СОЛАР“ ООД
Проектант и изпълнител:„КИК Инжинеринг“ ЕООД, гр. Бургас
Площ:3 655 кв.м.
Инсталирана мощност:255,06 kW

Фотоволтаичните панели са монтирани върху метална конструкция с ориентация на изток – запад и са подредени в групи. Наклона на металната конструкция е 10°. 

Основните съоръжения са 468 броя фотоволтаични панели модел  Tiger Pro 72HC JKM545M-72HL4-V с мощност 545 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторите, които са два броя, са трифазен модел SUN2000-100KTL-M1 с индивидуална мощност 100 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук).

Присъединяването на ФтЕЦ ” Тошево” 2 към електроразпределеителната мрежа на Електроразпределение Север АД е извършено със захранващ кабел от електромерно табло до фасадата на  ТП“Изток“ до ГРТ на ФтЕЦ – а L = 605.00 л.м.

Централата притежава разрешение за строеж № 033 от 02.06.2022 г. от Община Генерал Тошево.

Годишното производство за 2023г. е 311,91 MWh.

 

Фотоволтаичните панели на ФтЕЦ ” Тошево”  3 са монтирани върху метална конструкция с наклон на панелите 30°, ориентирани на юг. Конструкцията е изградена от горещопоцинковани метални профили. 

Основните съоръжения са 468 броя фотоволтаични панели модел  Tiger Pro 72HC JKM545M-72HL4-V с мощност 545 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторите, които са два броя, са трифазен модел SUN2000-100KTL-M1 с индивидуална мощност 100 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук).

Присъединяването на ФтЕЦ ” Тошево ” 3 към електроразпределеителната мрежа на Електроразпределение Север АД е извършено със захранващ кабел от електромерно табло до фасадата на ТП “Елин Пелин” до ГРТ табло на ФтЕЦ – а 3 L = 28.00 л. м

Централата притежава разрешение за строеж № 032 от 02.06.2022 г. от Община Добрич.

Годишното производство за 2023г. е 354,95 MWh.

ФтЕЦ ” Тошево” 3

Адрес:Област Добрич, гр. Генерал Тошево, УПИ ХХІІІ-2281, кв. 160
Инвеститор:„Г. Т. СОЛАР“ ООД
Проектант и изпълнител:„КИК Инжинеринг“ ЕООД, гр. Бургас
Площ:13 450 кв.м.
Инсталирана мощност:255,06 kW

ГАЛЕРИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБШЕНИЕ

Обадете ни се

+359 2 906 2896

Email

office@kidgroup.eu

АДРЕС

София 1407, ул. „Винсент Ван Гог” 7, етаж 3,   офис 5