ФтЕЦ „ Енергийна компания Бонев “ - Чирпан

„ Енергийна компания Бонев “ ЕООД е собственик и оператор на фотоволтаична електрическа централа „ Чирпан ” с инсталирана мощност от 2 013.37 kWp. Намира се в непосредствена близост до Чирпан, област Стара Загора. Централата е с ориентация юг-югозапад и е изградена поетапно.

Към 2024 г. основните съоръжения включват:

На 19.05.2012 г. дружеството сключва договор за изкупуване на електрическа енергия с  „ Електроразпределение Юг “ АД  за срок от 20 г. при цена 485.60 лв /MWh с разрешена максимална присъединена мощност 1 500 kWp. От 04.06.2019 г. е прекратен договора за изкупуване на електрическа енергия с „ Електроразпределение Юг ” ЕАД. На 09.07.2019 г. е сключен договор за продажба на електрическа енергия с „ Енерго – Про Енергийни услуги “ ЕООД. На 31.07.2019 г. е сключен договор за компенсиране с премии, с производител по закона за енергията от ВЕИ с Фонд „ Сигурност на електроенергийната система “ със срок до юни 2032 г. На 31.05.2020 г. е прекратен договора с „ Енерго – Про Енергийни услуги “ ЕООД и е сключен нов договор с „ Компания за енергетика и развитие ” ООД от 08.06.2020 г.  На 31.10.2023 г. е прекратен договорът с „ Компания за енергетика и развитие ” ООД. От 01.11.2023 г. е сключен договор за изкупуване на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група с „ Eлектрохолд Трейд ” ЕАД.

Средногодишното производство на електрическа енергия за периода 2012 г. до 2019 г. е 2 010,28 MWh или 1 343 часа работа на година при инсталирана мощност от 1 496.88 kWр. Годишното производство за периода януари 2020 г. до декември 2023 г. е 2 726,47 MWh или 1 360 часа работа на година при инсталирана мощност от 2 005.08 kWр.

Носещата конструкция на монтираните фотоволтаични панели представлява стоманени стрингове, замонолитени в терена посредством стоманобетонови стъпки. За двата етапа има обща система за контрол и мониторинг. Изградено е видеонаблюдение, както и периметърна система за охрана чрез СОТ. Монтирани са и два мълниеприемника с изпреварващо действие. „ Енергийна компания Бонев “  ЕООД e собственик на 44 декара в регулация. 

Можете да видите годишните финансови отчети на „ Енергийна компания Бонев “  ЕООД. Счетоводните документи са копия и съответстват изцяло на оригиналите, публикувани в Търговския регистър: 

За 2019 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2020 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2021 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2022 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2023 г. – (За повече информация натиснете тук) 

В началото на месец април 2020 г. ” Енергийна компания Бонев ” ЕООД прави дарение на 4 000 предпазни маски на следните лечебни заведения: 

 • МБАЛ Видин – 500 маски;
 • Община Монтана – 690 маски;
 • Областен съвет на БСП Монтана – 110 маски;
 • МБАЛ Враца – 200 маски;
 • СБАЛПФЗ Враца -150 маски;
 • Първа Частна МБАЛ – 400 маски;
 • КОЦ Враца – 300 маски;
 • МБАЛ Бяла Слатина – 150 маски;
 • МБАЛ Мездра – 300 маски;
 • МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД Козлодуй – 150 маски;
 • МБАЛ “Св. Николай Чудотворец” ЕООД Лом – 500 маски;
 • МБАЛ Берковица – 250 маски;
 • Общински съвет Белоградчик – 100 маски;
 • Областен съвет на БСП Видин – 100 маски;
 • Общински съвет на БСП Брегово – 100 маски.
През 2022 г. предоставя дарение за написване на либрето на балета „Калиопа“. 

 

Адрес:
„ Коритарова чешма “, oбщина Чирпан, област Стара Загора
Инвеститор:
„ Енергийна компания Бонев “ ЕООД
Проектант и изпълнител:
Етап 1 -„ Анел БГ Консорциум " ЕООД; Етап 2 - „ Атаро Клима ” ЕООД
Площ:
49 472 кв.м.
Инсталирана мощност:
2 013.37 kWp
Фаза:
Eтап 1 – Разрешение за ползване № ДК – 07 – C3 – 91 от 20.06.2012 г.
Eтап 2 - Разрешение за ползване № ДК – 07 – C3 – 144 от 15.12.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Обадете ни се

+359 2 906 2896

Email

office@kidgroup.eu

АДРЕС

София 1407, ул. „Винсент Ван Гог” 7, етаж 3,   офис 5

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБШЕНИЕ