КИД 2225 ЕООД

Наименование и правен статут: Еднолично дружество с ограничена отговорност „ КИД 2225 ” ЕООД. 

Седалище и адрес на управление: Област София, град София, ул. „ Винсент ван Гог “ № 7, ет. 3, офис 5

Предмет на дейност: Производство и покупка на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, производство и разпространение на кино и видео продукти, рекламна дейност, информационна, импресарска, продуцентска дейност и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

Регистрация и структура на капитала: „ КИД 2225 “ ЕООД е учредено на 30.08.2005 г. по фирмено дело №9736/2005 на Софийски градски съд. Дружеството е с уставен капитал от 2 004 200 лв.

 

Собственост: Едноличен собственик на капитала на дружеството е Петър Атанасов Курумбашев. 

Основна икономическа дейност: Основната дейност на дружеството съгласно Националната класификация на икономическите дейности (КИД) 2008 е „ други професионални дейности, некласифицирани другаде “. 

В портфолиото от търговски дружества на „ КИД 2225 “ ЕООД има пет действащи фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ) и един МВЕЦ. Общата мощност на електроцентралите е 4 MW, а общото годишно производство е 6 000 MWh. Обектите са разположени в южна България. Инсталираната мощност на всички централи по възходящ ред е 2 008.2 kWp,  1 384 kW, 341.88 kWp, 30 kWp, 30 kWp, 29.925 kWp.  

Има изготвена оценка от Ernst & Young България от юли 2020 г. на „ КИД 2225 ” ЕООД и всичките ѝ дъщерни дружества.

Дружество
Дата на учредяване
Дял на „ КИД 2225 ” ЕООД в дружеството
Уставен капитал
" КИД 2226 " ЕООД
26.09.2005 г.
100%
1 000 000 лв
" КИД 2227 " ЕООД
06.04.2006 г.
100%
797 628 лв
" КИД 2229 " ЕООД
100%
" Енергийна компания Бонев " EOOД
04.07.2009 г.
100%
94 000 лв
" Лакон БГ " ЕООД
100%
" РК Инвестмънтс " EOOД
100%
" Сънрей Енерджи " ООД
04.07.2009 г.
70%
144 500 лв
" КИК Енерджи- 1 " ООД
2011 г.
50%
300 лв
" Г.Т. Солар " ООД
16.10.2016 г.
50%
12 000 лв
" Импала Енерджи " ООД
33%