” КИК Енерджи 1 ” ООД е собственик и оператор на дванадесет действащи покривни фотоволтаични електроцентрали ФтЕЦ “Изгрев”, ФтЕЦ “Землен 1”, ФтЕЦ “Землен 2”, ФтЕЦ “Звездец”, ФтЕЦ “Крушево 1”, ФтЕЦ “Крушево 2”, ФтЕЦ “Крушево 3”, ФтеЦ “Крушево 4”,  ФтЕЦ “Крушево 5”, ФтЕЦ “Крушево 6”, ФтЕЦ “Крушево 7”, ФтЕЦ “Крушево 8”, ФтЕЦ “Крушево 9” и ФтЕЦ “Лозарево”. Общата инсталирана мощност на електроцентралите е 1084,8 kWp, а общото годишно производство е 1370,76 MWh. 

Централите собственост на “КИК ЕНЕРДЖИ – 1 ООД ” имат сключен договор за изкупуване на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група с „ Eлектрохолд Трейд ” ЕАД от 01.11.2023 г.

Можете да видите годишните финансови отчети на ” КИК Енерджи 1 ” ООД. Счетоводните документи са копия и съответстват изцяло на оригиналите, публикувани в Търговския регистър: 

За 2021 г. – (За повече информация натиснете тук)

За 2022 г. – (За повече информация натиснете тук)

ФтЕЦ „ Изгрев "

ФтЕЦ „ Изгрев “ е с инсталирана мощност 408,48 kWp. Намира се в землището на село Изгрев, община Елхово, област Ямбол. Централата е с ориентация юг-югозапад и е изградена поетапно. 

Инсталираната мощност за етап 1 е 237,60 kWp. Основните съоръжения са 528 монокристални фотоволтаични панели с мощност по 450 Wp, модел JKM450M-7RL3 производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук).
Инсталирани са 6 трифазни инвертора с мощност 40 kW, модел SUN2000-40KTL-M3 , производство на Huawei, Китай. (За повече информация виж тук)

Инсталираната мощност за етап 2 е 162 kWp. Основните съоръжения са 360 монокристални фотоволтаични панели с мощност по 450 Wp, модел JKM450M-7RL3 производство на Jinko Solar, Китай. Инсталирани са 4 трифазни инвертора с мощност 40 kW, модел SUN2000-40KTL-M3 , производство на Huawei,  Китай. (За повече информация виж тук).

Фотоволтаичните панели са монтирани върху предварително монтирана монтажна конструкция с наклон на панелите 30° ориентирани на юг от горещопоцинковани метални профили.

Централата притежава разрешение за строеж № 72 от 02.11.2021 г. от Община Елхово.

Въведена е в експлоатация през април 2022г. 

Годишното производство за 2023г. е 481,36 MWh. 

Адрес:
Изгрев, община Елхово, област Ямбол, УПИ I-048
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
6 000 кв.м.
Инсталирана мощност:
408,48 kWp
Фаза
Въведена в експлоатация през април 2022г.

ФтЕЦ „ Землен 1 "

Фотоволтаична електроцентрала „ Землен 1 ” е с инсталирана мощност 44,28 kWp и е с ориентация юг-югозапад. Средногодишното производство на електрическа енергия е 52,98 MWh.

Основните съоръжения са 108 броя поликристални фотоволтаични панели JKM410M-54HL4-V – 60P с мощност 410 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инсталиран е един трифазен инвертор с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук) и батерия LUNA2000 с мощност 15 kWh, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук) . Присъединяването е осъществено чрез електромерно табло на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД, което е монтирано на стълб от въздушна мрежа ниско напрежение. Фотоволтаичните панели са монтирани на метална носеща конструкция с двуредово разположение. Конструкцията е изградена от поцинковани метални вертикални профили забити в земята. Тя е изградена от диагонали и носещ надлъжен профил за монтаж на панелите. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение. Централата притежава разрешение за строеж № 56 от 12.12.2017 г. от Община Раднево.

Въведена е в експлоатация през март 2018 г. 

Адрес:
Землен, община Раднево, област Стара Загора, УПИ XVIII-424, кв. 29
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
740 кв.м.
Инсталирана мощност:
44,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 29.03.2018г.
Адрес:
Землен, община Раднево, област Стара Загора, УПИ XVIII-422, кв.31
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
800 кв.м.
Инсталирана мощност:
36,90 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 10.05.2019г.

ФтЕЦ „ Землен 2 "

Фотоволтаична електроцентрала „ Землен 2 ” е с инсталирана мощност 36,90 kWp и е с ориентация юг-югозапад. Средногодишното производство на електрическа енергия е 48,24 MWh.

Основните съоръжения са 90 поликристални фотоволтаични панели JKM410M-54HL4-V – 60P с мощност 410 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инсталиран е един трифазен инвертор с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук) и батерия LUNA2000 с мощност 15 kWh, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук) . Присъединяването е осъществено чрез електромерно табло на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД, което е монтирано на фасадата на трафопоста „ ТКЗС “, село Землен. Фотоволтаичните панели са монтирани на метална носеща конструкция с двуредово разположение. Конструкцията е изградена от поцинковани метални вертикални профили, които са забити в земята. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение. Централата притежава разрешение за строеж № 2 от 31. 01.2019 г. от Община Раднево.

Въведена е в експлоатация през май 2019 г.

ФтЕЦ Звездец "

Фотоволтаична електроцентрала „ Звездец ” е с инсталирана мощност 31,00 kWp и е с ориентация юг-югозапад. Средногодишното производство на електрическа енергия е 42,93 MWh.

Основните съоръжения са 100 броя поликристални фотоволтаични панели TSМ-300-60P с  мощност по 300 Wp, производство на Trunsun Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инсталирани са 2 трифазни инвертора с мощност 15 kW , производство на Fronius IG, Австрия (За повече информация виж тук). Присъединяването е осъществено чрез електромерно табло на „ Електроразпределение юг “ ЕАД, монтирано на стълб от въздушна мрежа ниско напрежение. Върху метална носеща конструкция са монтирани 72 фотоволтаичните панели с двуредово разположение. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили, които са забити в земята. Останалите 28 панела, които са поставени върху покрив с разположение 4 реда по 7 панела, също са портретно ориентирани. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение. Централата притежава разрешение за строеж № ЗВ25 от 17.06.2020 г от Община Малко Търново.

Въведена е в експлоатация през август 2020 г.

Адрес:
Звездец, община Малко Търново, област Бургас, УПИ XIII-297, кв.21
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
550 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,00 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 10.08.2020г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ VIII-391, кв.34
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
1 010 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 08.10.2021г.

ФтЕЦ „ Крушево 1 "

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 1” е с инсталирана мощност 31,28 kWp и е с ориентация юг. Средногодишното производство на електрическа енергия е 47,63 MWh.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM460N-7RL3-V с мощност 460 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална носеща конструкция с ориентация юг. Подредени са в два реда от по 34 последователно свързани модула. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава разрешение за строеж №36 от 09.04.2021 от Община Първомай и окончателен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 443978 от 20.05.2021 г. Има заявление за завършен обект – № 9340375 от 17.06.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN  България“ – № 443975/05.07.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация през октомври 2021г.

ФтЕЦ „ Крушево 2 "

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 2” е с инсталирана мощност 31,28 kWp и е с ориентация юг. Средногодишното производство на електрическа енергия е 45,56 MWh.

Основните съоръжения са 90 броя фотоволтаични панели модел JKM410M-54HL4-V с мощност 410 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук).  Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция, тип крило с ориентация юг . Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава разрешение за строеж №60 от 18.05.2021 г. от Община Първомай и договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4452044 от 08.06.2021 г. Има заявление за завършен обект – № 9340409 от 17.06.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN  България“ – № 4452044/05.07.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация през октомври 2021г.

Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ I-324, кв.30
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
481 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 08.10.2021г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ VII-104, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
1 280 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 08.10. 2021 г.  

ФтЕЦ „ Крушево 3"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 3” е с инсталирана мощност 31,28 kWp и е с ориентация юг. Средногодишното производство на електрическа енергия е 48,98 MWh.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM460N-7RL3-V с мощност 460 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава разрешение за строеж №79 от 11.06.2021 г. от Община Първомай и договор за присъединяване на към електроразпределителната мрежа  на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4452044 от 12.03.2021 г. Има заявление за завършен обект – № 9356452 от 28.06.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4461134/05.07.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация през октомври 2021 г.  

ФтЕЦ „ Крушево 4"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 4” е с инсталирана мощност 31,28 kWp и е с ориентация юг. Средногодишното производство на електрическа енергия е 45,08 MWh.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM460N-7RL3-V с мощност 460 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в един ред с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава и разрешение за строеж №78 от 11.06.2021 г от Община Първомай  и договор за присъединяване на към електроразпределителната мрежа  на „ Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4457784 от 28.06.2021 г. Има заявление за завършен обект  – № 9356418 от 28.06.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4457784/05.07.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация през октомври 2021 г.  

Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ XI-73, кв.31
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
760 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 08.10. 2021г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ XII-73, кв.31
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
475 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 30.11.2021г.

ФтЕЦ „ Крушево 5"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 5” е с инсталирана мощност 31,28 kWp и е с ориентация юг. Средногодишното производство на електрическа енергия е 46,81 MWh.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM460N-7RL3-V с мощност 460 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4460922 от 31.05.2021 г. и заявление за завършен обект – № 9406819/ 23.07.2021 г. Притежава и разрешение за строеж №110 от 04.08.2021 г от Община Първомай. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4470796/17.09.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация през ноември 2021г.

ФтЕЦ „ Крушево 6"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 6” е с инсталирана мощност 31,28 kWp и е с ориентация юг. Средногодишното производство на електрическа енергия е 46,68 MWh.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM460N-7RL3-V с мощност 460 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4458966 от 31.05.2021 г. и заявление за завършен обект – № 9406801/ 23.07.2021. Притежава и разрешение за строеж №109 от 04.08.2021 г от Община Първомай. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4470794/17.09.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Централата е въведена в експлоатация през ноември 2021г. 

Годишното производство на електрическа енергия за 2023г. е 48,11 MWh.

Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ VI-104, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
850 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация на 30.11.2021г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ I -176, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
730 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация през януари 2022г.

ФтЕЦ „ Крушево 7"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 7” е с инсталирана мощност 31,28 kWp и е с ориентация юг. Средногодишното производство на електрическа енергия е 46,33 MWh.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM460N-7RL3-V с мощност 460 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4473403 от 19.11.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4473548/23.12.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Притежава и разрешение за строеж №139 от 18.10.2021 г от Община Първомай.

Централата е въведена в експлоатация през януари 2022г. 

Годишното производство на електрическа енергия за 2023г. е 46 MWh.

ФтЕЦ „ Крушево 8"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 8” е с инсталирана мощност 31.28 kWp и е с ориентация юг. Средногодишното производство на електрическа енергия е 47,33 MWh.

Основните съоръжения са 68 броя фотоволтаични панели модел JKM460N-7RL3-V с мощност 460 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторът e трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата притежава договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа  на „Електроразпределение Юг “ ЕАД – № 4473549 от 19.11.2021 г. Изготвен е констативен протокол от “EVN България“ – № 4473549/23.12.2021 за установяване на годността за ползване на изграден обект за производство на енергия от възобновяеми източници от Закона за устройство на територията.

Притежава и разрешение за строеж №140 от 18.10.2021 г от Община Първомай.

Централата е въведена в експлоатация през януари 2022г. 

Годишното производство на електрическа енергия за 2023г. е 48,71 MWh.

Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ IV -173, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
625 кв.м.
Инсталирана мощност:
31,28 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация през януари 2022г.
Адрес:
Крушево, община Първомай, област Пловдив, УПИ I -176, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
730 кв.м.
Инсталирана мощност:
241,98 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация през май 2023г.

ФтЕЦ „ Крушево 9"

Фотоволтаична електроцентрала „Крушево 9” е с инсталирана мощност  241,98 kWp и е с ориентация изток – запад. 

Основните съоръжения са 444 броя фотоволтаични панели модел JKM545M-7RL3-V с мощност 545 Wp, производство на Jinko Solar, Китай (За повече информация виж тук). Инверторите са осем на брой- три модел SUN2000-50KTL-M1 с мощност 50 kW и пет SUN2000-10KTL-M5 с мощност 10 kW- производство на Huawei, Китай. 

Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата е въведена в експлоатация през май 2023г. 

Годишното производство на електрическа енергия за 2023г. е 274,62 MWh.

ФтЕЦ „ Лозарево"

Фотоволтаична електроцентрала „Лозарево” е с инсталирана мощност  71,92 kWp и е с ориентация юг. 

Основните съоръжения са 124 броя фотоволтаични панели модел JKM545M-7RL3-V с мощност 580 Wp, производство на BlueSun, Китай (За повече информация виж тук). Инсталираните инверторите са два – трифазен модел SUN2000-30KTL-M3  с мощност 30 kW, производство на Huawei, Китай (За повече информация виж тук). Фотоволтаичните панели са монтирани на метална конструкция в два последователни реда с ориентация юг. Конструкцията е изградена от поцинковани метални, вертикални профили. Тя е изградена от носещ надлъжен профил за монтаж на панелите и диагонали. Обектът е с монтирана система за видеонаблюдение.

Централата e въведена в експлоатация през февруари 2024г.

Очакваното годишното производство на електрическа енергия е 96,25 MWh.

Адрес:
Лозарево, община Първомай, област Пловдив, УПИ IV -173, кв.5
Инвеститор:
„ КИК Енерджи - 1 “ ООД
Проектант и изпълнител:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Площ:
848 кв.м.
Инсталирана мощност:
71,92 kWp
Фаза:
Въведена в експлоатация 21.02.2024г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ