ФтЕЦ „ Кубадин “

„ Сънрей Енерджи “ ООД е собственик и оператор на фотоволтаична електрическа централа  „ Кубадин “ с инсталирана мощност 356,06 kWp. Намира се в непосредствена близост до село Кубадин, община Средец,  област Бургас. Централата е с ориентация юг-югозапад и е изградена поетапно.

Инсталираната мощност за етап 1 е 147 kWp. Основните съоръжения са 792 монокристални фотоволтаични панели с мощност по 185 Wp, производство на Sunsystem, Китай. Инсталирани са 12 трифазни инвертора с мощност 12 kW, производство на  Fronius IG, Австрия (За повече информация виж тук). Инсталираното БКТП е с мощност 400 kVA. 

Инсталираната мощност за етап 2 е 195 kWp. Основните съоръжения са 1 056 монокристални фотоволтаични панели с  мощност 185 Wp всеки, производство на Sunsystem, Kитай. Инсталирани са 16 трифазни инвертора с мощност 12 kW  производство на  Fronius IG, Австрия(За повече информация виж тук).

Дружеството сключва договор за изкупуване на електрическа енергия с „ Електроразпределение Юг ” АД на 14.12.2010 г. за срок от 25 г. при цена от 699.11 лв./MWh с разрешена максимална присъединена мощност 350 kWp.

Средногодишното производство за периода 2012г. до 2023г. е  456 MWh.

Носещата конструкция на монтираните фотоволтаични панели представлява стоманени стрингове, които са замонолитени в терена. Фотоволтаичните панели са асемблирани от ” НЕС ” EOOД, България (За повече информация виж тук).

Има система за контрол и мониторинг, както и IP камери и IR прожектори. 

Можете да видите годишните финансови отчети на „ Сънрей енерджи ” ЕООД. Счетоводните документи са копия и съответстват изцяло на оригиналите, публикувани в Търговския регистър: 

За 2019 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2020 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2021 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2022 г. – (За повече информация натиснете тук) 

За 2023 г. – (За повече информация натиснете тук) 

Адрес:
село Кубадин, община Средец, област Бургас
Инвеститор:
„ Сънрей Енерджи “ ООД
Проектант за двата етапа:
„ КИК Инжинеринг ” ЕООД
Изпълнител за етап 1:
„ Солар Про ” ЕАД
Изпълнител за етап 2:
НЕС - „ Нови енергийни системи “ ООД
Площ:
6 906 кв.м.
Инсталирана мощност:
356,06 kWp
Фаза:
Етап 1 – Разрешение за ползване № ДК - 07-ЮИР - 117 от 09.12.2010 г.
Етап 2 – Разрешение за ползване № ДК - 07-ЮИР - 106 от 30.05.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ